mug logoJeugdafdeling van de UGSVmug logo

 

Sinds april 2001 heeft de Universele Gevechtskunst Sportvereniging Teylingen ook een Jeugdafdeling. Hier kunnen jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 15 jaar leren hoe ze zich kunnen verdedigen in allerlei bedreigende situaties. Er wordt, naast de zelfverdedigingsoefeningen, ook aandacht besteed aan uitstraling en relevante spelvormen. Natuurlijk vormt ook hier de Universele Gevechtskunst de basis voor het geheel.

 Aanleiding

De laatste jaren kwamen er steeds meer vragen bij de UGSV of ook jongeren (= jonger dan 16 jaar) mee konden doen. Het lespakket van de UGSV was niet geschikt voor jongeren. In het schooljaar 2000 – 2001 kwam er op een basisschool in Sassenheim ook vraag naar lessen in weerbaarheid voor de oudste groepen.

Er is toen een lesprogramma geschreven van 12 lessen voor kinderen vanaf 10 jaar (groep 6,7 en 8). De rode draad door deze lesstof is pesten. Hoe gaan we ermee om en wat kunnen we eraan doen?

In dat schooljaar zijn er twee Weerbaarheidscursussen gegeven, in elke cursus zaten 20 kinderen. Het gevolg hiervan was, dat er een grote groep jongeren waren die graag door wilde gaan.

Het bestuur van de UGSV vond dat we hiermee iets moesten doen en besloot een lespakket te schrijven voor jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 15 jaar.

Het lespakket bestaat uit oefeningen van de Delen I en II van de Universele Gevechtskunst, aangevuld met oefeningen uit de Basisopleiding (Damescursus).

 De lesstof is opgedeeld in zes delen (graden). Naast oefeningen wordt er veel tijd besteed aan houding en uitstraling.

 Hallo,

 Ik ben een MUG.

mugbeestje

 Ik ben vliegensvlug en wendbaar en als het moet kan ik gemeen steken.

Wat?

Ik ben lid van de Mini Universele Gevechtskunst en dat is de jeugdafdeling van de Universele Gevechtskunst SportVereniging (= UGSV).

 Waarom?

Tijdens de lessen leer ik hoe ik mezelf het beste kan verdedigen als ik gepest word of als ik lastig gevallen word door een volwassenen. Als het donker is en ik moet over straat dan zijn er plekjes waar ik me niet zo veilig voel.

Tijdens de lessen wordt hierover gesproken en worden er oplossingen aangeboden. Ook hebben we het over zinloos geweld.

 Hoe?

Veel van wat wij leren wordt ons aangeleerd in spelvormen, dus spelenderwijs leren. Dat is erg gaaf om te doen. We leren veel oefeningen om ons te verdedigen, maar daarnaast leren om onze houding (hoe we staan en lopen) te verbeteren en ook aan onze uitstraling (hoe we kijken en wat we zeggen) wordt gewerkt.

 Door wie?

Ik krijg les van volwassenen die al jarenlange ervaring hebben in de Universele Gevechtskunst. Ze zijn best streng. Ondanks dat we hard trainen is het erg gezellig en lachen we veel.

 Waar?

De lessen worden elke donderdag (behalve in vakanties) gegeven. Voor jongeren van 10 t/m 12 jaar van 19.00 – 20.00 uur en voor 13 t/m 15 jaar van 20.00 – 21.00 uur.

De locatie is @hok (naast sporthal De Tulp), Jacoba van Beijerenweg 118b te Voorhout.

Kom eens bij ons kijken. Ik denk dat het ook iets voor jou is en de sport is erg goedkoop (dat is prettig voor je ouders).

Als je nog meer wilt weten, bel dan naar:

Rob Esser 0252-231142 of

Marcel Zondervan 070-4400437 of

@mail: mug@ugsv.nl

Groetjes van een enthousiaste MUG.

Meer informatie vooral voor de ouders.

De Mini Universele Gevechtskunst (= MUG) is de jeugdafdeling van de Universele Gevechtskunst SportVereniging (= UGSV). De Universele Gevechtskunst (= UG) is afkomstig van het Indonesische Pencak Silat. Pencak Silat is een verdedigings-sport welke gebaseerd is op dierenstijlen. De Pencak Silat kent meer dan 150 verschillende stijlen. Sinds 1974 wordt de UG bedreven in Nederland.

 

De MUG is voor jongeren in de leeftijd van 10 jaar tot en met 15 jaar. De jongeren groeien tijdens deze fase van kind naar jong volwassenen. De MUG is verdeeld in twee groepen van 10 tot en met 12 jaar en 13 tot en met 15 jaar. 

De eerste groep zijn hoofdzakelijk jongeren van de basisschool. Ondanks vele lessen en tijd die door scholen en andere instanties gegeven worden omtrent het fenomeen ‘pesten’ blijft dit een actueel probleem op school. De jongeren komen in een leeftijd dat vrienden en vriendinnen erg belangrijk worden. De jongeren willen ‘erbij’ horen. Ze krijgen te maken met groepsdruk. Er worden jongeren gepest en jongeren gaan zelfs pesten ondanks het feit dat zij geleerd hebben, dat dit niet goed is.

De tweede groep is de groep die op de middelbare school zit. Vaak betekent dat verder van huis. Op de fiets naar school of zelfs met bus en/of trein.

Ook lichamelijk gebeurt er veel in deze leeftijdsfase en dat bevordert het zelfvertrouwen vaak niet.

Doordat ze er mannelijker cq vrouwelijker eruit gaan zien, krijgen ze te maken met ongewenste intimiteiten.

Zinloos geweld is ook iets wat steeds vaker voorkomt en de MUG probeert de jongeren te helpen zich te wapenen hier tegen.

De MUG probeert bij deze jongeren vooral hun zelfvertrouwen te vergroten en hen weerbaarder te maken. 

Hoe doen ze dat?

Houding. Hoe lopen / bewegen ze? Je houding verraadt een heleboel;

Uitstraling. Hoe kijken ze? Wat zeggen ze en wat zeggen ze niet;

Aanleren van bepaalde oefeningen, zodat ze zich ook fysiek kunnen weren.

De sport is gebaseerd op snelheid en souplesse en NIET op kracht. Daardoor zijn de oefeningen uitermate geschikt voor jongeren.

Discipline en algemene waarden en normen staan hoog aangeschreven binnen de sport. Desondanks dit kenmerkt de sport zich als gezellig waarin in een ontspannen sfeer inspannend werk wordt geleverd.

 

Met ouders wordt veelvuldig gecommuniceerd, hetzij door briefwisselingen, hetzij door hen uit te nodigen bij de lessen.

 

De instructeurs zijn mensen met jaren lange ervaring binnen de UGSV. In hun dagelijks leven hebben zij ook regelmatig te maken met jongeren (bijv. politieagent en onderwijzer).

 

Omdat iedereen binnen de sport dit doet als hobby kunnen we de contributie zeer laag houden. Momenteel bedraagt de contributie € 2,50 per uur.

De MUG is ook iets voor uw zoon en/of dochter, dus kom eens kijken of beter nog laat ze een keer meedoen.

 

Dat kan op donderdagavonden van:

19.00 – 20.00 uur (voor 10 tot en met 12 jaar);

20.00 – 21.00 uur (voor 13 tot en met 15 jaar).

De sport wordt beoefend bij @hok (naast sporthal De Tulp), Jacoba van Beijerenweg 118b te Voorhout.